ЗА ВРЪЗКА С НАС:

 ДИРЕКТОР: Д-р Илиян Илиев тел/факс: 054 800327

 Главен счетоводител: Галина Дренакова тел: 054 800328

 Главна мед.сестра: Диана Вълканова-Моканова тел: 054 800328

 Ръководител група транспорт: инж.Васил Ковачев тел: 054 877039

 Технически секретар: Стоянка Спасова тел: 054 800327

emlcsmp