csmp-shumen
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/ФСМП/-ШУМЕН

гр.Шумен, ул."Васил Априлов" №63
тел: 054 800 150
Отговорник ФСМП-ШУМЕН: Д-р Румяна Цвяткова

Структура:
Реанимационни екипи - два екипа
Лекарски екип
Долекарски екип
Домедицински/Транспортен/ екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.
Транспорт по медицински индикации.
Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда