1. Заповед    Заповед - изтегляне

2. Декларация оглед Декларация оглед - изтегляне

3. Ценова оферта Ценова оферта - изтегляне

4. Заявление за участие Заявление за участие - изтегляне

5. Договор ПП за МПС Договор ПП за МПС - изтегляне

6. Документация Документация - изтегляне

 

Заповед с обявените спечелили търга. Заповед - изтегляне