csmp-varbitsa


ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/ФСМП/-гр.Върбица
гр.Върбица, ул."Септемврийско въстание" № 55
тел: 05391 2055
Отговорник: Фелдшер Юмюгюл Зърън

Структура:
Долекарски екип
Стационарен екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.
Транспорт по медицински индикации.
Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда