csmp-venetz

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/ФСМП/-с.Венец
с.Венец, ул."Мир" №12
тел: 05343 2015
Отговорник: Фелдшер Али Мехмед

Структура:
Долекарски екип
Стационарен екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.
Транспорт по медицински индикации.
Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда