csmp-novipazar
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ФСМП/- гр. Нови пазар

гр.Нови пазар, ул."Христо Ботев" №22
тел: 053725705
Отговорник ФСМП-Нови-пазар: Фелдшер Елеонора Стойчева

Структура:
Реанимационен екип
Стационарен екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.
Транспорт по медицински индикации.
Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда