ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/ФСМП/-гр.Каолиново
гр.Каолиново, ул."Тича" №1
тел: 05361 2033
Отговорник ФСМП-Каолиново: Фелдшер Пакизе Сабри

Структура:
Долекарски екип
Стационарен екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.
Транспорт по медицински индикации.
Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда