csmp-preslav
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ФСМП/-гр. Велики Преслав

гр.Велики Преслав, ул."Любен Каравелов" №51
тел: 053842273
Отговорник ФСМП-В.Преслав: Фелдшер Снежана Василева

Структура:
Реанимационен екип
Стационарен екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.
Транспорт по медицински индикации.
Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда